DigitalNorway > Feed > Inntrykk fra Gartner IT Symposium | Xpo
in Åpen post Director Group Digital Excellence, DNV GL
19.12.2019, 09:45:13

Inntrykk fra Gartner IT Symposium | Xpo

Det årlige Gartner-symposiet i Europa ble som vanlig arrangert i Barcelona, denne gangen 3-7 november. Tilsammen 6700 personer deltok fra mange land, og de fleste industrier og offentlige etater.

Gartner pleier å ha noen "røde tråder" gjennom symposiet og i år kjørte de i hovedsak på "Winning in the Turns" og "Techquilibrium". Den første spiller på at det er de som håndterer forandringer og kursendringer best som vil vinne konkurransen. 

Den andre dreier seg om å finne sin egen balanse mellom analog og digital forretning. Tradisjonell industri forsøke å bli digitale, mens de digitale kjempene er i ferd med å etablere seg i tradisjonelle "analoge" industrier.

Her er noen læringer vi i DNV GL hadde med oss hjem:

AP Møller og Maersk fortalte om egen digitalisering, endring av forretningsmodeller og utvidelser i logistikkjedene. Ganske imponerende av et så stort og tradisjonelt selskap!

Digital forretning:

 • Pris og marginer fører til behov for storskala drift.
 • Forskjellen på å drive digitalt salg og å selge digitale tjenester
 • Forskjellige rammeverk for å tjene penger på digitale tjenester
 • Find din posisjon i de digitale økosystemene!
 • "Digital is the new normal" når de gjelder å drive forretning
 • 5 måter å tjene penger på en plattform-tjeneste
 • Digitalisering nærmer seg bunnen av hype-cycle - der vi alle er desillusjonert.
 • Hva som kjennertegner de beste innovatørene
 • 8 ideer for å skape blomstrende digital forretning
 • Informasjons- og cyber-sikkerhet er hot!
 • ...og mye mer.

AI: Det ser ut til at den nærmest hysteriske hype'en rundt AI er over. Det mye mer snakk om praktisk anvendelse. Kort oppsummert viser det seg at suksessrik bruk av AI som regel dreier seg om mindre funksjonelle komponenter integrert i større systemer, gjerne for å løse eller effektivisere en liten del av en større verdiskapende prosess. Det snakkes nå i hovedsak om å støtte arbeidsoppgaver og prosesser utført av mennesker, bedre kundeopplevelse samt automatisere trivielle eller risikofyllte oppgaver. "Terminator"-inspirerte trusselbilder om onde omnipotente AI'er er så godt som borte (Gartner har heller aldri presentert trusselbilder, men de har en pussig dobbeltrolle i å lage hype-cycler for så å kommentere og analysere dem).

Sosiale verdiforslag: Flere av foredragene handlet om nye krav til sosiale verdislag fra industriaktører. Det holder altså ikke med verdiforslag til kundene, men ansvarlige selskaper må også forklare hvilken verdi de leverer til samfunnet.

Tillit: Hvordan skape og tilby tillit i en digital verden? Hvordan fylle tillitsgapet vi opplever i en del sammenhenger?

Og, ikke Eller: Interessante tanker og refleksjoner rundt det å leve med og håndtere tilsynelatende paradokser, bl.a. eksemplifisert i begrepet "Techquilibrium": hvordan finne riktig balanse mellom digital og analog forretning? Andre eksempler: Innovasjon OG kvalitet. Vekst OG tillit. Kommersiell OG sosialt ansvarlig, Og så videre....

Har noen av dere andre gode læringer med hjem fra Barcelona i år?


11
last 13.12.2019, 14:21:22


Få tilgang på kunnskap og nettverk du trenger i en digital hverdag – helt kostnadsfritt! 


Registrer deg nå, det tar kun noen sekunder.