DigitalNorway > Feed > VDC: Sunn fornuft satt i system
DigitalNorway
19.12.2019, 09:39:47

VDC: Sunn fornuft satt i system

I bygg- og anleggsbransjen begynner en ny arbeidsmetodikk kalt VDC å få fotfeste. Forkortelsen står for Virtual Design and Construction, og har sin opprinnelse fra Stanford University i USA. Dette er en metodikk for prosjektgjennomføring som handler like mye om teknologi som samarbeid mellom mennesker, og målet er å øke produktivitet, kvalitet og effektivitet - samt redusere kostnader og unødvendig arbeid. 

Om du ikke jobber i bransjen, er det likevel mye lærdom å hente fra denne metodikken. Sindre Gundersen, Utviklingssjef i Angvik Gruppen, kaller VDC for «sunn fornuft satt i system».

-VDC er ikke noe revolusjonerende nytt verktøy som du kan laste ned, men en strategi som gjør det mulig å skape verdifulle bygg og anlegg. Metoden skal sørge for at alle aktører er involverte, at ytelsen av prosessene blir målt, og at man kontinuerlig forbedrer praksisen.

Målbar verdi betyr alt for et godt prosjekt

-Det vi ønsker å oppnå er å utvikle bygg som gir eierne og brukerne merverdi når det tas i bruk. Denne verdien må være målbar - både før, under og etter prosjektet. Hvis ikke den er målbar blir det svært vanskelig å kartlegge hvordan prosjektene skal oppnå denne verdien, samt å vite om prosjektene har riktig kompetanse og verktøy til å nå målene som er satt. VDC-rammeverket etablerer et samspill mellom kompetanse, digitalisering og ledelse. Vi starter derfor alltid med kundens behov og mål, for deretter å benytte teknologi, kompetanse og lederskap til å oppnå det. Ikke motsatt vei – og det er akkurat det er det som gjør VDC så enkelt og genialt. Det er som om Steve Jobs sin filosofi endelig har truffet bygg- og anleggsbransjen.

Full oversikt i fem dimensjoner

Det er fire hovedelementer i VDC: «Metrics» (hva skal prosjektet oppnå for bruker og eier og hvordan sørger vi for å oppnå dette), Prosessledelse (hvordan oppnår vi en sunn flyt), møteformatet ICE (Integrated Concurrent Engineering) og BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Om du er kjent med byggebransjen, er BIM kanskje noe du har hørt om? Hvis ikke, gir Sindre en kjapp innføring.

-BIM er en sentral del i VDC, og er enkelt forklart overgangen fra ordinære tegninger av bygg til digitale 3D-modeller. Ved å koble fremdriftsplaner til modellen, får man en såkalt 4DBIM, siden man har lagt inn byggefremdriften som en ekstra «dimensjon» i modellen. Den neste dimensjonen man kan koble til er kostnadene, og da snakker vi om 5DBIM. 

I dag finnes det hele fem slike definerte tilleggsdimensjoner som er mulige å koble til modellen (fremdrift, kostnad, drift, bærekraft og safety), og poenget med dette er at all informasjon om bygget samles på en plass – i byggets BIM. Dette forenkler alle prosessene innen planlegging, bygging og drifting av bygget, siden folk slipper å bruke tiden sin på å lete etter informasjon, eksempelvis tegninger og brukermanualer. I tillegg gir en slik samling av data større muligheter til å integrere data, noe som på sikt vil føre til at flere prosesser ender opp med å bli automatisert.

Bransjen har fortsatt en lang vei å gå før den er fullautomatisert, men hver dag tas det små skritt i denne retningen. I dag arbeider mange med å integrere bruken av 4D- og 5DBIM i sine prosjekt, siden det er stor verdi i å kunne simulere ulike fremdriftsløp og kostnadsmodeller. Angvik Gruppen er selv en stor pådriver for bruk av 4D- og 5DBIM i sine prosjekter, siden vi ser stor verdi i verktøyene for både eier og bruker av byggene.

Vi arbeider også med å implementere 3D-scanning som en del av vår hverdag. Å vite hvordan bygget faktisk ser ut, samt å ha muligheten til å dele denne informasjonen til samtlige som skal påvirke utviklingen av bygget, er det sentrale første steget når det kommer til gode rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter. Det er vanskelig å planlegge hva du skal gjøre og hva det vil koste dersom du må gjette deg frem til hvordan det ser ut innvendig. Det blir i hvert fall mye unødvendig risiko av slik gjetning, og det er ikke noen særlig god start for et krevende prosjekt.

«Hva gjør vi når vi ikke er sammen?»

VDC er som tidligere nevnt mye mer enn BIM; det er en strategi for å skape verdifulle bygg og anlegg. Et annet sentralt element Sindre vil trekke frem fra VDC-rammeverket er prosessledelse (PPM).

-Prosessledelse, eller Project Production Management som det kalles på VDC-språket, er kort fortalt en arbeidsmetode som setter arbeid i en rekkefølge som skaper sunn flyt. I dette ligger bruken av mange etablerte uttrykk som LEAN Construction, involverende planlegging og taktplanlegging. 

Hele poenget med prosessledelse er at når folkene er sammen eksempelvis i et møte, må vi bruke tiden til å finne ut hvordan vi skal jobbe effektivt når vi ikke er sammen. I de aller fleste prosjektene er det fortsatt slik at det faktiske arbeidet utføres når vi ikke er sammen. Målet med prosessledelse blir derfor å lage en oppnåelig og troverdig arbeidsrekkefølge som vi alle kan styre etter, samtidig som den ikke dikterer ned på detalj hva vi faktisk skal gjøre. Dette gjelder alt fra det overordnede nivået i prosjektene og helt ned til dagsplanleggingen i de enkelte arbeidslagene. Om denne flyten ikke er sunn, vil det oppstå en høy grad av variabilitet fra dag til dag, noe som gjør at prosjektene ender opp med å bruke meste parten av tiden på å håndtere konsekvensen av denne variabiliteten («brannslukning») istedenfor å produsere verdi. Her har bransjen har mye å hente både i form av tid og kostnader.

Oppsummert samler VDC mange av de etablerte kompetanseområdene innen bygg og anlegg i et felles rammeverk, slik at det blir mulig å skape verdifulle bygg og anlegg. Kort fortalt – Sunn fornuft satt i system.

Mer om teknologi, VDC og moderne lederskap

Hvordan trekker du læringer fra dette over til din egen bransje? Hva kan du bli inspirert av, og hvordan kan du selv bli bedre på prosjektstyring og å ta i bruk smarte verktøy, rammeverk og ny teknologi? Et første steg er å ta en titt på kursmaterialet som du finner i Community. Vi anbefaler å gjennomføre introduksjonene til Muliggjørende teknologier for å forstå hva ulik teknologi kan gjøre for deg og din bedrift, og i tillegg kan Metoder fra design thinking og Innovatørens metoder hjelpe deg i gang med nye idéer.

Dersom du synes VDC virker som et interessant rammeverk du vil dykke dypere ned i, gjennomfører NTNU etterutdanning innen VDC i samarbeid med Stanford University. Følg med på deres hjemmesider, der de har de jevnlige utlysninger. I tillegg kan du følge Facebook-siden for  VDCNorway, der det jevnlig legges ut nyheter innen VDC-metodikken. Sjekk også gjerne ut Elin Overrein og Edvard Granskogen Kjørstads Bacheloroppgave «Den manglende biten». Sindre anbefaler i tillegg tre informative videoer som ikke direkte faller inn under VDC-tematikken, men som er informative og engasjerende innen moderne lederskap og verdiskapning:

TED-talk: Tribal Leadership med David Logan (2009)

TED-talk: Start with why med Simon Sinek (2009)

Inside Quest med Simon Sinek og Tom Bilyeu (2017)

15
last 11.12.2019, 11:03:06


Få tilgang på kunnskap og nettverk du trenger i en digital hverdag – helt kostnadsfritt! 


Registrer deg nå, det tar kun noen sekunder.