DigitalNorway > Feed > Oppskriften på innovasjon: fantasi, stayerevne og usedvan...
DigitalNorway
29.01.2020, 08:45:39

Oppskriften på innovasjon: fantasi, stayerevne og usedvanlig god ledelse

Dersom du skal lykkes med innovasjon, kommer du ikke utenom samarbeid og god ledelse, mener Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo. Proneo, som er en av DigitalNorways samarbeidspartnere, er et av landets største innovasjonsselskap, og har som formål å bidra til å utvikle et innovativt og robust næringsliv i Trøndelag.

-For meg fungerer definisjonen av innovasjon i sin enkleste form, nytt-nyttig-nyttiggjort. Jeg er mest opptatt av nyttiggjort - at det materialiserer seg en konkret endring og forbedring i bedriften.

Hvis bedriften har utviklet seg markant i en robust og bærekraftig retning basert på tidligere valg og gjennomføringskraft, da fortjener du en øl.

Det er ofte gjennom bakspeilbetraktninger at man ser om man virkelig har lykkes. Hvis bedriften har utviklet seg markant i en robust og bærekraftig retning basert på tidligere valg og gjennomføringskraft, da fortjener du en øl. Den største utfordringen med innovasjon er at nødvendige ingredienser er fantasi, stayerevne og usedvanlig god ledelse. Med andre ord: ikke bare enkelt.

Start prosessen ved å finne samarbeidspartnere

-Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) har sjelden råd til å ansette dedikerte ressurser som jobber målrettet med innovasjon. Kompleksiteten gjør oppgaven svært utfordrende. Derfor må man søke fellesskapsløsninger sammen med andre som har noenlunde samme behov. Her må bedriften være villig til å dele, ellers kan det fort være over og ut.

Skal man for eksempel utvikle et digitalt veikart, må man utvikle et minimum av forståelse av teknologier og muligheter, slik at man blir trygg på behov og bestilling, og altså tilegner seg god bestillerkompetanse.

Vi legger stor vekt på at vi selv samarbeider med kompetente partnere – det utvikler oss, og det skaper gode resultater hos kunden. Vi har utviklet «Rett-i-koppen-konseptet» der vi enkelt sagt definerer behov og utvikler bestillerkompetanse sammen med den enkelte bedrift, og i neste omgang kobler på kompetente hestekrefter som er best mulig er i stand til å løse bedriftens behov. Her er SINTEF og DigitalNorway gode eksempler på relevante partnere som blir mye benyttet.

Teknologiforståelse gjør deg til en bedre bestiller

Hvordan tilegner man seg riktig kompetanse for å lykkes med innovasjon?

-Det finnes et fagområde de fleste vil ha stort utbytte av, sier Folladal – og det er endringsledelse. Ellers bør alle kurs og kompetansetiltak være basert på bedriftens ambisjoner og strategier, derfor finnes det få generelle kurs som jeg vil anbefale. Men skal man for eksempel utvikle et digitalt veikart, må man utvikle et minimum av forståelse av teknologier og muligheter, slik at man blir trygg på behov og bestilling, og altså tilegner seg god bestillerkompetanse.

Folladals råd for å komme i gang med innovasjonsprosesser:

· Følg hva som skjer ellers i verden, både når det gjelder konkurranse og kundeadferd

· Erkjenn at det som er godt nok i dag neppe er godt nok om et år

· Bruk mulighetene som ligger i samhandling med andre

· Skaff deg innsikt i bedriftens behov og hvilke muligheter som finnes – bestillerkompetanse

· Knytt til deg relevant innovasjonskompetanse tilpasset ditt behov

· Kjør på!


Nysgjerrig på innovasjon og nyskaping? DigitalNorway Veiviser Nyskaping gir deg de praktiske verktøyene du trenger når du skal gå fra utfordring eller idé til produkt eller tjeneste.


Få tilgang på kunnskap og nettverk du trenger i en digital hverdag – helt kostnadsfritt! 


Registrer deg nå, det tar kun noen sekunder.